PRIVACYVERKLARING

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken en transacties met Stichting Poldertheater, Rapenburgerstraat 171B, 1011 VM Amsterdam.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Poldertheater gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om.
Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken omdat je deze zelf bij het invullen van een van de formulieren op onze website aan ons verstrekt.
Bij Poldertheater kunnen naar aanleiding van het invullen van een van de formulieren op onze website de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

– Je voor- en achternaam
– Je leeftijd
– Je e-mailadres
– Je telefoonnummer

Dit betreft de formulieren: aanmelden voor auditie en het algemeen contactformulier.

WAAROM POLDERTHEATER DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Wij verwerken je persoonsgegevens om per e-mail of telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je voor/over onze audities uit te nodigen/op de hoogte te houden als je je hebt opgegeven.

DELEN MET ANDEREN
Poldertheater verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden.

VIDEO’S
De video’s op de website van Poldertheater zijn via YouTube te bekijken. Als je zo’n video laadt, verstuurt jouw browser bezoekersgegevens waaronder het IP-adres aan YouTube.

BEWAARTERMIJN
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden.

WIJZIGEN PRIVACYVERKLARING
Poldertheater behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Poldertheater adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Poldertheater wijzigingen aanbrengt, zullen deze wijzigingen bekend worden gemaakt op de website en/of via rechtstreekse berichtgeving.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@poldertheater.nl. Poldertheater zal zo snel mogelijk op je verzoek reageren.

CONTACT
Stichting Poldertheater is als volgt te bereiken:
Postadres: Rapenburgerstraat 171B, 1011 VM Amsterdam
E-mailadres: info@poldertheater.nl

Zoeken...